Kindergeld dla polaków — wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku na dzieci

28 stycznia 2020 r.

Choć mogłoby się wydawać, że Kindergeld przysługuje tylko obywatelom Niemiec, w rzeczywistości mogą się o niego ubiegać także m.in. Polacy. Jakie są warunki jego uzyskania? Odpowiedź znajdziecie w niniejszym tekście.

Co to jest Kindergeld i kto może się o nie ubiegać?

Kindergeld jest niemieckim świadczeniem na dzieci, przyznawanym ich rodzicom lub opiekunom prawnym (w przypadku dzieci adoptowanych i w rodzinach zastępczych). Wypłacane jest ono co miesiąc na każde dziecko. Ten zasiłek rodzinny jest wypłacany do 18. urodzin dziecka. W momencie, gdy urodziny dziecka przypadają na pierwszy dzień danego miesiąca, świadczenie jest wypłacane tylko za okres do ostatniego dnia miesiąca je poprzedzającego. Jeśli jednak uczy się ono zawodu lub studiuje, okres wypłacania świadczenia można przedłużyć do 25. roku życia (przez złożenie odpowiedniego wniosku).

Komu przysługuje ten zasiłek na dzieci? Rodzicom lub opiekunom pracującym w Niemczech i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wystarczy, by jeden z rodziców lub opiekunów spełniał ten warunek. O przyznanie zasiłku rodzinnego można się starać od chwili podjęcia pracy na terenie Niemiec. Przysługuje ono na dzieci mieszkające w Polsce. Rodzic starający się o Kindergeld musi udokumentować, że mieszka z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. Należy przez to rozumieć, że razem mieszkają, a do Niemiec wyjechał wyłącznie w celach zarobkowych.

Czy zasiłek rodzinny jest wypłacany wstecz? Tak, ale tylko do 6 miesięcy kalendarzowych od daty złożenia wniosku (zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku).

Jakie są stawki świadczenia na dzieci Kindergeld?

Z dniem 1 lipca 2019 roku stawki te uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich. Przedstawiają się one następująco:

 • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko,
 • 210 euro na trzecie dziecko,
 • 235 euro na każde kolejne dziecko.

Warto też pamiętać, że osoby o niskich dochodach (do 900 € miesięcznie dla pary lub do 600 € dla samotnych rodziców) mogą się starać o przyznanie dodatku do Kindergeld (tzw. Kinderzuschlag) w wysokości do 170 € miesięcznie na każde dziecko. Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest też niepobieranie zapomogi społecznej Hartz IV. Dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat i musi być na utrzymaniu rodziców.

A co jeśli na dziecko pobierane jest już świadczenie w Polsce? W takim wypadku w ramach Kindergeld wypłacana będzie różnica między kwotami obu zasiłków.

skarbonka i gromadzenie oszczędności

Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty będą do tego potrzebne?

Wniosek o Kindergeld można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Familienkasse (Kasa Świadczeń Rodzinnych). Potrzebny do tego druk można znaleźć i pobrać z jej strony internetowej. Cały proces można też przeprowadzić online i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Na decyzję dotyczącą Kindergeld czeka się od 2 do 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach np. w przypadku gdzie wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą nawet dwa lata. Czemu rozstrzał jest tak duży? Proces rozpatrywania wniosków zależy od wielu czynników, wpływających na jego długość. Będą to m.in. kompletność dokumentów, szybkość reakcji wnioskodawcy na zapytania KŚR oraz jakość porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami no i niestety ze względu na to że w urzędach składane jest bardzo dużo wniosków przez obcokrajowców.

Potrzebne dokumenty

Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język niemiecki lub muszą być one wystawione na drukach europejskich. Tłumaczeń pism urzędowych musi dokonać tłumacz przysięgły. Do wniosku o uzyskanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci, jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia,
 • jeśli rodzice są po rozwodzie lub w separacji, potrzebne jest stosowne orzeczenie sądowe,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce wnioskodawcy z dziećmi z Urzędu Miasta lub Gminy,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) lub ostatni niemiecki adres, jeśli wnioskodawca jest aktualnie zameldowany na terenie tego kraju. Jeśli nie to bez meldunku też wniosek można złożyć,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nie przyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u),
 • jeśli dziecko jest zameldowane wyłącznie w Polsce, potrzebny będzie także jego numer PESEL,
 • Lohnsteuerbescheinigung (za okres, za który staramy się o świadczenia),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli dzieckiem/dziećmi opiekuje się inna osoba niż rodzice, potrzebne jest zaświadczenie, w którym oświadczają oni, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi,
 • niemiecka decyzja podatkowe jeśli takowa została wydana (Einkommensteuerbescheid),
 • gdy prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech, dodać należy także kopię Gewerbeanmeldungu, wpisu do Gewerberegister.

Podsumowanie

Niemiecki zasiłek na dzieci może być także wypłacany dla Polaków, nawet jeśli ich potomkowie nie mieszkają w Niemczech. Można się o niego ubiegać, jeśli przynajmniej jeden podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub mieszka na terenie Niemiec. O Kindergeld można się starać, nawet jeśli korzysta się już z polskich zasiłków rodzinnych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Familienkasse.

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję