Gewerbe w Niemczech - jak założyć i rozliczyć - koszty

28 stycznia 2020 r.

Polacy coraz chętniej wyjeżdżających do pracy do Niemiec, decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Często praca na własny rachunek okazuje się bardziej opłacalna niż praca na etacie.

Według danych Polskiej Ambasady w Berlinie, corocznie w Niemczech rejestruje się około 170 000 jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych przez Polaków. Trzeba jednak pamiętać, że niesie ze sobą również dodatkowe obowiązki. Ile kosztuje założenie Gewerby? Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wobec niemieckich urzędów. Od czego zacząć? Oto praktyczny poradnik, z którego dowiesz się wszystkiego na temat Gewerbe w Niemczech.

Zakładanie działalności gospodarczej, podobnie jak w Polsce, nie jest szczególnie skomplikowane, ale wymaga czasu, podstawowej znajomości prawa i spełnienia szeregu wymogów formalnych. Niezbędna jest także znajomość języka niemieckiego. A co, jeśli nie posiadasz żadnej z wymienionych cech? Jak otworzyć firmę w Niemczech w takiej sytuacji? Osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z oferty firmy specjalizującej się w doradztwie z zakresu zakładania i późniejszego prowadzenia firmy u naszych zachodnich sąsiadów.

Gewerbeanmeldung, potocznie zwane Gewerba – co to jest ?

,,Gewerba’’ jest to wpis do ewidencji działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Ten wpis może dotyczyć osób fizycznych tj. np. jednoosobowa działalność gospodarcza jak i również osób prawnych tj. GmbH- odpowiednik polskiej sp. z o. o. . Obowiązku rejestru podlegają podmioty gospodarcze związane z świadczeniem usług np. budowlanych, przemysłem, wytwórstwem, lub handlem. Zwolnione od wpisu są zawody wolne.

Kto może założyć gewerbe

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech jest możliwe praktycznie dla każdego, kto posiada pomysł na biznes i jest w stanie go zrealizować.

Jak założyć firmę w Niemczech

Dokumenty, które będą Ci potrzebne do założenie Gewerbe:

 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego (z dwóch stron),
 • potwierdzenie o zameldowaniu,
 • pełnomocnictwo upoważniające do założenia działalności gospodarczej,
 • adres, pod którym rejestrujemy biznes i umowa najmu lokalu, w którym będziemy go prowadzić
 • W przypadku niektórych branż do zgłoszenia działalności przedłożyć należy także:

  • zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis),
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
  • zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym,
  • dokument uprawniający do wykonywania zawodu,
  • wszelkiego rodzaju zezwolenia, koncesje uprawniające do wykonywania określonego zawodu.

  Z wypełnionym wnioskiem, dokumentem tożsamości powyższymi dokumentami należy udać się do urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt), który zwykle mieści się w urzędzie miasta (Bürgeramt) lub ratuszu (Rathaus). Urzędnik zajmie się wpisaniem danych do rejestru. Usługa ta wiąże się z opłatą. Wysokość opłaty zależna jest od urzędu, w którym działalność jest rejestrowana, np. w Görlitz wynosi ona 55 euro

  To nie koniec. Oprócz zgłoszenia do Gewerbeamtu zgłoszenie należy zrobić jeszcze w innych urzędach i instytucjach. Najważniejsze jest zgłoszenie do niemieckiego urzędu skarbowego. W zależności od branży zgłoszenia robi się także do takich instytucji jak Zrzeszenie Zawodowe, czyli BG, IHK, HWK, Soka-Bau.
  Należy także pamiętać, że wiele podmiotów gospodarczych tj. np. GmbH (odpowiednik sp. z o.o.), OHG (odpowiednik spółki jawnej), czy też osoby fizyczne, których dochód przekroczył 60.000,00 Euro lub obrót przekroczył 600.000,00 Euro podlegają także obowiązkowi zgłoszenia do rejestru sądowego. W wielu przypadkach przed wpisem do rejestru sądowego obowiązkowa jest wizyta u notariusza.

  Ze względu na to, że przed zgłoszeniem działalności należy zweryfikować wszystkie obowiązki zgłoszeniowe i sprawdzić, czy dany podmiot spełnia wszystkie wymogi najlepiej skorzystać z usług firm, które profesjonalnie zajmą się zgłoszeniem działalności i uchronią przed popełnieniem błędów.

  Ile kosztuje założenie Gewerbe

  Założenie działalności w Niemczech jest, obciążone opłatą – to koszt od 15 do 65 euro, który uzależniony jest od landu i miasta w którym działalność jest rejestrowana. W zależności od branży i wymogów należy doliczyć koszt uzyskania pozwoleń czy też koszt notarialny i opłaty sądowej za wpis do rejestru sądowego. Np. uzyskanie pozwolenia dla prac w branży budowlanej objętej obowiązkiem posiadania papierów mistrzowskim w Saksoni wynosi około 500,00 Euro. Do tego należ doliczyć koszty tłumaczeń czy opłaty dla firmy, której zleci się uzyskanie takiego pozwolenia. Dodatkowo należy doliczyć inne koszty takie jak wynajęcia lokalu (jeśli wynajęcie lokalu jest konieczne), czy też księgowości. Dla ciekawości dodać można, że w przypadku większości jednoosobowych firm budowlanych wynajęcie lokalu nie jest obowiązkowe. Wystarczy, że dana firma będzie prowadzona pod adresem serwisów biurowych lub zarejestrowana będzie na adresie zamieszkania w Niemczech jeśli taki się posiada.

  Gewerba bez meldunku

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą za zachodnią granicą nie ma obowiązku meldowania swojego niemieckiego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec. Podstawą do zarejestrowania działalności gospodarczej jest podanie adresu pod którym firma będzie działać. W zależności od branży, sposobu wykonywania i rodzaju działalności może to być adres lokalu firmy, mieszkania w niemczech, czy też inny adres pod którym firma będzie działać, np. serwisu biurowego.

  Gewerba koszty – ile kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech

  Rozliczenie podatkowe

  Obowiązkowi rozliczenia podatkowego podlega każdy przedsiębiorca, bez względu na wysokość osiągniętych dochodów, czy też formę prawnąPodobnie tak jak na terenie Polski rozliczać się należy z takich podatków jak podatek VAT, czy podatek dochodowy. Inaczej niż w Polsce, w Niemczech odprowadza się dodatkowo podatek od działalności gospodarczej.
  Ze względu na to, że sprawy rozliczenia podatków zlecane są kancelarią podatkowy, przedsiębiorca powinien pod uwagę wziąć także koszty dotyczące rozliczenia. Wysokość kosztów księgowych zależna jest od obrotów, formy księgowości i nakładu czasu pracy. Np. jednoosobowa firma w branży budowlanej powinna liczyć się z miesięcznym kosztem od 50,00 Euro miesięcznie.

  Podatek dochodowy

  Każdy podmiot gospodarczy raz w roku powinien się rozliczyć z podatku dochodowego. W przypadku osób fizycznych jest to podatek, który nazywa się Einkommensteuer, a osoby prawne rozliczają się z Körperschafsteuer (odpowiednik CIT). Nie da się jednoznacznie określić, czy też szablonowo opisać ile podatku przykładowo ktoś zapłaci, ze względu na to, że pod uwagę brana jest wysokość dochodu uzyskanego na terenie Niemiec jaki i poza terenem Niemiec, np. Polski. Niektóre osoby fizyczne mogą także rozliczyć się z małżonkiem i otrzymać na małżonka kwotę wolną od podatku.

  Podatek VAT

  Osoba, która zarejestrowała Gewerbe otrzyma do wypełnienia formularz (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung), w którym oświadcza, czy chce skorzystać z opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla małej działalności gospodarczej. Opcja ta przysługują osobom, które oszacowały, że ich roczny obrót w pierwszym roku działalności będzie niższy niż 17 000 euro oraz 50 000 w roku następnym. Limit obrotu 17 500 euro przelicza się proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy w pierwszym roku. Jeśli limit w pierwszym roku zostanie przekroczony w następnym roku przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty podatku VAT. Po przekroczeniu limitu lub, gdy nie korzystamy ze zwolnienia, należy zarejestrować się jako płatnik podatku VAT i w konsekwencji wystawiać faktury z VAT. Każdy płatnik Vatu zobowiązany jest co miesiąc składać deklarację podatkową VAT (Umsatzsteuervoranmeldung).

  Ubezpieczenia społeczne

  Do kosztów stałych prowadzenia działalności zaliczyć należy także składki na ubezpieczenia społeczne. Koszt ubezpieczenie społecznego to około 85 euro. Ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe jest dobrowolne.

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech tzw. Krankenversicherung dla przedsiębiorców jest obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w jednej z prywatnych lub ustawowej kasie chorych. Jednak większość przedsiębiorców podlega pod prywatny system ubezpieczeń zdrowotnych. Koszt takiego ubezpieczenia jest obliczany indywidualnie dla każdego i zależy od kilku czynników, między innymi wieku przedsiębiorcy, stanu jego zdrowia i innych. Wysokość składki może wynosić od kilkudziesięciu do nawet 200 euro miesięcznie. Brak zgłoszenia do ubezpieczenia w razie kontroli skutkują koniecznością zapłacenia zaległych składek lub też karą. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego w razie choroby lub wypadku koszty wizyt i leczenia ponoszone są ponoszone są na własny rachunek. Gdy centrum interesów życiowych właściciela działalności jest w Niemczech, ubezpieczenie europejskie z Polski nie jest ważne.

  Zwolnienia

  Możliwe jest także zwolnienie z podatku budowlanego. Podatek budowlany wynosi 15% z kwoty płatności za usługę zawartej w umowie między firmą a jej klientem. Zleceniodawca odlicza odpowiednią sumę od całości i odprowadza do stosownego urzędu skarbowego. Podatek ten stanowi zaliczkę na poczet podatku dochodowego, a firma może wystąpić o jego zwrot poprzez złożenie podania do urzędu. Aby jednak liczyć na zwrot, należy:

  • złożyć wniosek do końca drugiego roku po zakończeniu roku, w którym nastąpiło potrącenie (czyli do końca roku 2019 możemy starać się o zwrot podatku potrąconego w roku 2017),
  • dopełnienie obowiązku rejestracji podatkowej i posiadanie numeru podatkowego przez firmę budowlaną,
  • dołączenie dokumentów – umowy, rachunku i innych,
  • brak zaległości podatkowych.

  Kompletne informacje na ten temat uzyskasz u księgowego lub firmy doradczej.

  Pamiętaj, aby przez okres od 6 do 10 lat (w zależności od rodzaju) przechowywać wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Nawet po zamknięciu Gewerbe.

  Firma w Niemczech – zalety i wady

  Założenie działalności gospodarczej w Niemczech to kusząca opcja dla tych, którzy postanowili szukać szczęścia poza granicami Polski. Jakie są zalety prowadzenia działalności za zachodnią granicą? Oto one:

  • mniej formalności przy zakładaniu i prowadzeniu biznesu,
  • niższy podatek dochodowy uzależniony od wysokości dochodów,
  • niższy niż w Polsce próg podatkowy wynoszący 14%,
  • kwota wolna od podatku wynosi w Niemczech aż 7000 euro,
  • dobrowolne ubezpieczenie rentowe i emerytalne (w niektórych branżach ubezpieczenie rentowe jest obowiązkowe – zakładając Gewerbe w Niemczech warto wiedzieć, w których),
  • ubezpieczenie zdrowotne, choć obowiązkowe, nie jest drogie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką jakość opieki zdrowotnej,
  • na przedsiębiorców, którzy zdecydują się odprowadzać w Niemczech składki na ubezpieczenie emerytalne, czekają emerytury sporo wyższe niż te w Polsce.

  Założenie firmy w Niemczech z pewnością jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce. Mniejsza ilość formalności do załatwienia, prosty i przyjazny system podatkowy, niski próg podatkowy – te czynniki rekompensują ewentualne niedogodności w stosunku do umowy o pracę. Prowadząc własną działalność gospodarczą musisz samodzielnie pozyskiwać klientów, zadbać o ubezpieczenie zdrowotne i dopilnować wszelkie formalności. Własna firma to większą odpowiedzialność, ale także większe korzyści i zyski.

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję