Jak założyć firmę w Niemczech

28 stycznia 2020 r.

Szeroko rozwinięta gospodarka i dużo większe zarobki oraz mniej skomplikowana procedura urzędowa sprawia, że Polacy coraz częściej rezygnują z zatrudnienia lub prowadzenia działalności na terenie Polski i decydują się założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech. Jak wygląda rejestracja firmy w Niemczech? Jakie wiążą się z tym prawa i obowiązki.

Kto może założyć firmę w Niemczech?

Z punktu widzenia prawa, każdy członek państw Unii Europejskiej może założyć firmę w Niemczech, może zarejestrować spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą. Do założenia firmy nie jest konieczne stałe zameldowanie na terenie Niemiec. W większości przypadków wystarczy własny lokal do prowadzenia działalności gospodarczej lub serwis biurowy pod którym adresem prowadzona będzie dana działalność.

Założenie firmy w Niemczech jest trochę bardziej skomplikowane niż na terenie Polski, konieczne jest załatwienie wielu formalności.

W zależności od wyboru formy prawnej i rodzaju działalności firmę należy zgłosić do wielu instytucji i urzędów. W pierwszej kolejności jest to Gewerbeamt, czyli wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku osoby prawnej takiej jak GmbH, czy też UG (odpowiednik polskiej sp. z o.o.) sprawę założenia spółki i zgłoszenia do rejestru sądowego należy załatwić notarialnie. Zgłoszenie do urzędu skarbowego podobnie jak na terenie Polski jest także obowiązkowe. W przypadku wykonywania usług rzemieślniczych należy zgłosić się do HWK, czyli izby rzemieślniczej.

W przypadku niektórych prac tj. prace murarskie należy wcześniej uznać kwalifikacje. Prawie każda branża powinna się zgłosić do BG, czyli zrzeszania zawodowego. W większości przypadków w branży budowlanej obowiązkowe jest zgłoszenie do SOKA-Bau, czyli kasy urlopowej. W zależności od branży i kwalifikacji np. branża transportowa obowiązkowe jest często uzyskanie licencji, czy też dopełnienie formalności dotyczących przedstawienia wymaganych ubezpieczeń. Oczywiście nie można też zapomnieć o zgłoszeniu do kasy chorych, czy też do urzędu emerytalnego.

Zakładanie firmy w Niemczech – potrzebne dokumenty

Do założenia Gewerbe potrzebne będą:

  • Dwustronna kopia dokumentu – dowodu osobistego lub paszportu.
  • w przypadku nowego dowodu osobistego wymagane jest potwierdzenie o zameldowaniu przetłumaczone na język niemiecki
  • Adres miejsca, gdzie firma zostanie zarejestrowana.
  • Dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania danego zawodu.
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru handlowego lub w przypadku działalności usługowej – izby rzemieślniczej.
  • Zaświadczenie o prawie do swobodnego przesiedlania się – Freizügigkeitsbescheinigung.
  • Jeśli chcemy rozliczać się według niemieckiego systemu podatkowego – potwierdzenie zameldowania.

Firma w Niemczech – zalety

Jeśli pracujemy na terenie Niemiec i zarabiamy w euro, wówczas założenie firmy w tym kraju będzie bardziej opłacalne. Dotyczy to przede wszystkim małych, jednoosobowych firm. Wszystko za sprawą jasnych przepisów, wyższej kwoty wolnej od podatku, niskiego progu podatkowego oraz braku obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, spędzających sen z powiek przedsiębiorców polskich.

Wyższa kwota wolna od podatku i niższe podatki

Kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 8.354 euro, co w porównaniu z polskimi 8 tysiącami złotych wypada znacznie l korzystniej. Dodatkowo najniższa stawka podatkowa wynosi 14% to mniej niż 18% w Polsce.

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne

W Niemczech nie ma również obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne tak jak to jest w przypadku polskiego ZUS-u. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech nie muszą płacić ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, są one dobrowolne. Oczywiście, dopóki nie zatrudniają ludzi do pracy, ponieważ obowiązkiem każdego pracodawcy jest opłacanie składek swojemu pracownikowi. Jednak jeśli ktoś planuje na stałe pracować w Niemczech, powinien poszukać ubezpieczenia, które pozwoli mu gromadzić środki na przyszłą emeryturę. Jest to znacząca różnica w porównaniu do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, gdzie nie mamy innego wyboru niż ZUS. Oczywiście, możemy oszczędzać na własną rękę, natomiast składka w ZUS-ie musi być stale odprowadzana.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to pomimo, iż nie ma obowiązku okazywania ubezpieczenia zdrowotnego przy rejestracji działalności gospodarczej, to jednak przedsiębiorcy zobligowani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Można to zrobić zarówno w niemieckim odpowiedniku ZUS-u, jak i w firmach oferujących różnego rodzaju pakiety ubezpieczeń zdrowotnych. Nie warto ignorować tego zalecenia, ponieważ może ono skutkować obowiązkiem zapłacenia zaległych składek, karą, lub co najgorsze, koniecznością opłacenia kosztów swojego leczenia, które w Niemczech nie należy do najtańszych.

Liczne zwolnienia podatkowe

Niemniej, jednak kiedy już mieszkamy i pracujemy na stałe w Niemczech, to rejestracja działalności gospodarczej, oprócz wymienionych wyżej korzyści pozwala na skorzystanie z różnego rodzaju ulg i preferencyjnych warunków, które są ustalane przez władze lokalne. W zależności od tego, w jakim landzie mieszkasz, możesz liczyć na zwolnienia podatkowe, dodatkowe bezpłatne szkolenia zawodowe, darmowe lokale do prowadzenia firm i wiele podobnych udogodnień.

Wady prowadzenia firmy w Niemczech

Rezydencja fiskalna

To kwestia, która będzie problemem dla osób, które chcą skorzystać korzystać z niemieckich ulg i jednocześnie świadczyć usługi w Polsce. Jeszcze nie tak dawno polscy przedsiębiorcy, by uniknąć opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakładali firmy na terenie Niemiec, gdzie pracowali sporadycznie, główną działalność prowadząc w Polsce. W 2017 roku zmieniono przepisy, które jasno określają kwestie rozliczania podatkowego przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza granicami naszego kraju. Obecnie każdy, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada tak zwany ośrodek interesów życiowych, czyli majątek nieruchomy, najbliższą rodzinę i przyjaciół, z którymi utrzymuje bieżące kontakty, stosunek pracy lub własną działalność gospodarczą oraz ubezpieczenie o charakterze trwałym, lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, jest objęty polskim obowiązkiem podatkowym. Zakładanie działalności w Niemczech ma sens tylko w momencie gdy faktycznie tam świadczysz usługi oraz zarabiasz w euro.

Kontrole skarbowe

Niemiecki urząd Skarbowy dokładnie sprawdza zeznania podatkow zagranicznych podatków. Dodatkowo za niedoszacowanie wartości podatku płaconego z góry, może zostać nałożony nakaz zapłaty podatku 2 lata w przód, co skutecznie zniechęca przedsiębiorców do kombinacji.

Deklaracja podatkowa

W tym przypadku sytuacja nie różni się znacząco od prawa obowiązującego w Polsce. Aby założyć firmę w Niemczech i odpowiednio ją prowadzić, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia miesięcznych deklaracji dla podatku VAT do Urzędu Skarbowego w Niemczech. Takie zobowiązanie dotyczy okresu dwóch lat od założenia działalności, po upływie tego okresu, przedsiębiorca może wnioskować o składanie deklaracji obejmującej kwartał, pół roku lub rok.

Jeżeli w pierwszym roku od założenia firmy, jej dochody nie osiągnął progu 17 tysięcy EURO, Twoja firma uznana zostanie jako niewielkie przedsiębiorstwo, w takich przypadkach założyciel otrzymuje miano Małego Przedsiębiorcy i nie jest zobowiązany do wykazywania podatku VAT w fakturach wpływających.

Fazy podatkowe

W Niemczech mamy do czynienia z dwoma fazami podatkowymi, są to:

I faza

Już w początkowym etapie zakładania działalności w Niemczech musisz być gotowy na pojawienie się kosztów.

Wskazówki:

Wizja pierwszych kosztów z jakimi wiązać będzie się prowadzenie działalności gospodarczej pojawia się jeszcze przed finalnym jej założeniem, są to m.in. koszty doradztwa specjalistów, zakup odpowiedniego sprzętu, dojazd itd. Takie wydatki mogą zostać przedstawione niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu jako tzw. tzw. vorweggenommene Betriebsausgaben, czyli wydatki, które poczynione zostały w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Straty finansowe tego typu mogą zostać zestawione z rokiem poprzednim, następnym lub bieżącym. W tym celu sporządź listę wydatków zrealizowanych na poczet prowadzenia działalności i dołącz do niej faktury, gdzie na odwrocie każdej zapisz dokładnie na co zostały wydane pieniądze i podaj ich sumę.

II faza

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku (Gewerbe-Anmeldung) wraz z odpowiednia dokumentacją w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt). Opłata za rejestrację wynosi 20€.

Wskazówki:

W momencie kiedy poinformujesz o Urząd o utworzeniu własnej działalności, informacja trafi automatycznie do Finanzamt. Dodatkowo musisz zgłosić utworzoną działalność w Urzędzie Skarbowym.

Kwestionariusz z niemieckiej skarbówki

Finanzamt, czyli niemiecki odpowiednik naszego Urzędu Skarbowego, przyśle do Ciebie kwestionariusz dotyczący Twojej firmy, który będziesz musiał wypełnić i odesłać. Pojawi się w nim pytanie o planowany zysk zarówno w pierwszym, jak i drugim roku działalności. Dobrze jest tam wpisać zero, co będzie oznaczać, że na w początkach Twojej działalności przychody i wydatki będą miały porównywalną wysokość. Wpisując wyższą kwotę, musisz być przygotowany na to, że skarbówka niemiecka błyskawicznie ustali cokwartalne obowiązkowe opłaty z góry.

Jeśli nie przewidujesz, że w roku, w którym założyłeś firmę w Niemczech jej dochód przekroczy 17,5 tysiąca euro, możesz od razu uznać się za tak zwanego Małego Przedsiębiorcę i co za tym idzie nie będziesz musiał wykazywać podatku VAT w fakturach wychodzących.

Jeśli zaś chodzi o składanie deklaracji dla podatku VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego, to przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy będziesz zobligowany do przesyłania co miesiąc elektronicznej deklaracji podatku VAT. Po upływie dwóch lat można wnioskować o możliwość składania deklaracji raz na kwartał lub raz na rok.

Założenie firmy w Niemczech pozornie wydaje się dość skomplikowane. Spełnienie wszystkich wymogów, przepisy prawne i warunki jakie trzeba spełnić niejednemu spędzają sen z powiek. Jeżeli jednak skorzystasz z pomocy fachowców, okaże się, że nie taki diabeł straszny jak go malują, a Ty sam będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję